LỜI NGỎ

  Chào toàn thể các bạn !Với quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nội bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên… có thể học mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị, ban giám đốc quyết định sử dụng hệ Quản trị đào tạo trên nền tảng đám mây cho hoạt động đào tạo của chúng ta trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng với hệ thống này, hoạt động đào tạo của chúng ta sẽ ở một tầm cao mới.

  MỤC TIÊU

  Qua hoạt động đào tạo bằng công nghệ CLS, chúng tôi đặt mục tiêu sau mỗi khoá đào tạo. Cán bộ, công nhân viên … trong công ty chúng ta sẽ ngày một tốt hơn, giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn…Người lao động là tài sản quý nhất của công ty. Chúng tôi quyết tâm sẽ xây dựng đội ngũ lao động trở thành điểm mạnh nhất của công ty chúng ta.

  QUY ĐỊNH

  Việc đào tạo bằng công nghệ CLS được xác định là một trong những công việc trọng điểm của đơn vị chúng ta trong thời gian tới.Nên tất cả cán bộ, công nhân viên… tham gia vào hệ thống phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định công ty đề ra. Và tham gia hoạt động đào tạo với tinh thần cầu tiến cao nhất.

  Danh sách giáo viên nổi bật